Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Povolit“ souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi společností Beanz s.r.o. se sídlem Zborovská 814/19, 150 00 Praha 5 – Smíchov, identifikační číslo 17872430  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 377798 a další fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce o školení“, „účastník“ nebo „objednavatel“), která projeví zájem o účast na školeních pořádaných společností Beanz s.r.o.

Smluvní vztahy se řídí českým právem.

 1. Objednávky (přihlášky) na kurzy pořádané společností Beanz s.r.o. jsou považovány za závazné.
 2. Objednávka vzniká vyplněním online přihlášky na webové stránce www.beanzit.cz, emailem na adrese skoleni@beanzit.cz nebo zasláním poštou na adresu sídla společnosti. Ceny na webu jsou uvedeny bez DPH. Zasláním přihlášky vyjadřuje Objednatel souhlas s Obchodními podmínkami.
 3. Kurz je pořádán v případě, že je naplněna jeho minimální kapacita.
 4. V případě, že je poptávka vyšší než kapacita kurzu, bude zájemce o školení kontaktován s návrhem náhradního termínu.
 5. Zařazení zájemce o školení do kurzu je prováděno podle pořadí přijatých objednávek.
 6. Ve chvíli naplnění minimální kapacity:
  6.1.  Zájemci o školení je zaslána faktura.
  6.2. Nahlášení účastníci na školení/ konferenci obdrží včas pozvánku, ve které budou všechny potřebné informace pro jejich účast (čas, datum, místo, nutné pomůcky, případná příprava a další).
 7. Účast na kurzu je podmíněna včasnou úhradou, tj. do data splatnosti na bankovní účet uvedený na faktuře.  Úhrada probíhá výhradně bankovním převodem k platbě. Není možná platba v hotovosti nebo platební kartou.
 8. V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, jsou-li u popisu kurzu uvedeny, a drobné občerstvení po celý den (nápoje, svačina) a osvědčení o absolvování školení.  
 9. Společnost Beanz s.r.o. si vyhrazuje právo změnit datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, náhlé onemocnění lektora, prasklé vodovodní potrubí, výpadek elektrického proudu apod.). V takovém případě budou účastníci bezodkladně kontaktováni a bude navržen náhradní termín.
 10. Je výslovně zakázáno pořizovat si audiovizuální nahrávky kurzů.
 11. V případě, že účastník během kurzu zjistí zásadní nedostatek v jeho pořádání (neodpovídající vybavení učebny, neprofesionální přístup školitele apod.), je nutné, aby se ihned telefonicky či e-mailem spojil se společností Beanz s.r.o. za účelem zajištění nápravy.
 12. Všeobecné storno podmínky:
  Bezplatné zrušení účasti nebo přesun na jiný termín lze provést písemně e-mailem nejpozději 21 kalendářních dnů před začátkem kurzu.
  12.1. Při odhlášení 21 až 14 kalendářních dnů před termínem kurzu je storno poplatek ve výši 50 %, při pozdějším odhlášení je účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu.
  12.2. Nezaplacení faktury není považováno za řádné zrušení kurzu.
  12.3. Storno poplatek je třeba uhradit do 30 kalendářních dnů od plánovaného termínu konání školení, jehož objednávka byla zrušena.
  12.4. Zájemce o školení za sebe může vyslat náhradníka, tuto informaci je nutno sdělit písemně. Změna účastníka je bezplatná.

Tyto podmínky jsou platné od 1. ledna 2023.